امرزو چندم شهريوره؟ چند روز ديگه مدرسه ها باز ميشه... آخ چقدر دلم ميخواد برم ثبت نام کنم ... دلم تنگ شدههههههه 17.gif

اون روزی که از مدرسه آزاد شديم يکی بهم گفت دلت تنگ نميشه؟ گفتم نه بابا دلت خوشه هاا! تازه راحت شديم! اما حالا... حالا که وارد دومين سال دوری از درس و مقش ميشماا دلم يه جوری ميشه هی! 15.gif

يادش بخير چه دورانی داشتيم اون زمونا!  ...

ما سه تا بوديم! بهمون ميگفتن سه کله پوک! ديگه خيلی لطف ميکردن ميگفتن سه تفنگدار!! چه کارايی که نميکرديم ...

از ريختن مهرهای مدرسه تو جوق بگيييييييير تااااا قفل کردن در راهرو!  آخرين امتحان ترم آخر رو داده بوديم  .. همه معلما تو دفتر نشسته بودن و داشتن گل ميگفتن و گل ميشنفتن! روزای قبل هميشه ما رو از مدرسه مينداختن بيرون! آخه همه ميرفتن فقط ما سه تا اونجاها پرسه ميزديم ... اون روز ديگه چون روز اخر بود مارو ننداختن بيرون!‌ ما هرچی منتظر شديم که بيان بيرون که ما ازشون خدافظی کنيم نيومدن! خب ما هم ديگه کلافه شده بوديم ...قفلی که رو در راهرو بود رو زديم به در و رفتيم خونه و معلما اون تو موندن! ‌خدا ميدونه چه جوری نجات يافتن05.gif

يا نامه هايی که به مشاورمون مينوشتيم ! چه داستانايی سر هم ميکرديم به عقل جن هم نميرسيد! اون بنده خدا هم جوابای طوماری ميداد و ميزد به ديفال!

يا اونروزی که از بالای راه پله يه مار پلاستيکی آويزون کرديم جلو چشم معلم بينشمون!!! چقدر ترسيده بود! تا يه هفته سردرد داشت و نميومد مدرسه از!‌ وقتی اومد قسم خورده بود کسايی که اين کارو کردن رو از مدرسه اخراج کنه! .... ولی مگه دستش به ما ميرسيد 13.gif

روزايی که بيکار بوديم در کلاسا رو با روبان و طناف شيرينی بهم ميبستيم! ما سه تا حتی به همديگه هم رحم نميکرديم! پولای همو ميدزديديم و بعدشم با همون پول اون دوتای ديگه رو مهمون ميکرديم! اين دزدی و مهمونی به صورت دوره ای بود! يه بار تصميم گرفتيم بانک بزنيم بين خودمون سه تا و توش پول بذاريم و آخر هفته ها مهمونی بگيريم.. اما ما حتی به بانکمون هم رحم نميکرديم و ازش پول برميداشتيم دوباره ميذاشتيم توش! واسه همين هيچ وقت آخر هفته ها پولمون از ۲۰۰- ۳۰۰ تومن بيشتر نميشد!  09.gif 

يه بار روز معلم بود بعدش از قضا بابايی سه تا ماشين حساب خراب آورده بود خونه که بدرد نميخورد... خب منم ديدم حيفه، با دوستام صحبت کردم قرار شد کادشون کنيم  و هرکدوممون بديم به يکی از معلمامون ! ميخواستيم هر سه تامون بديم به يه معلما... اما خب اونجوری ديگه ميفهميد آبرومون ميرفت! اينجوری هر کدوممون که به يکی ميداديم  ديگه روش نميشد بره تو بوق کرنا بزنه که به من ماشين حساب خراب کادو دادن که! اين بهتر بود! 13.gif

ياد اونروزی که بخاری تو نمازخونه رو آتيش زديم هم بخير! ... آخه هرکاری ميکرديم روشن نميشد! .. ما هم پاهامون داشت از سرما منجمد ميشد خب! بعدش نميدونم چطوری شد که يهو شعله ور شد!25.gif

روز جشن فارغ التحصيليمون قرار شده بود ما دوربين ببريم! اما چون هيچکدوممون حاضر نشديم پول فيلم دوربينو بديم دوربينو همينجوری بدون فيلم برديم و از ملت در ژست ها و فيگورهای مختلف با دوربين خالی عکس انداختيم... آخرشم گفتيم همه عکساتون سوخته! 05.gif

ما چهار سال با هم همکلاس بوديم خيلی با هم جور بوديم!.. هرسه تا عين هم کله شق! .... هيييی روزگار.... چرا تموم شدی؟! 09.gif

/ 64 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
manije

چه جالب تو هم که مثل ما بودی البته ما سه نفر نبوديم بلکه ۱۷ ۱۸ نفر بوديم.... خ.ب ميخوای تعريف کنم چييا اتفاق افتاده برامون؟

. م . ( عشق الهی )

چقدر دلم می خواست منم محصل بودم دوباره می رفتم ثبت نام ؛ کلاس ؛ درس ؛ دوستام ؛ شيطونی ؛ امتحان ....

پويان

زنگوله میپرسه چرا لينک من تو لينکدونيت اون اوله و مال اون دومه ؟!!!.... هنوزم وقتی تو ياهو من رو جستجو ميکنی اين وبلاگ تو هم مياد !!!!...<از این طریقه که وبلاگتو همیشه می خونم !!!....> ....... از اینا بگذریم چقدر شيطون بلا بوديا !!!...... تو دانشگاه هم اين کارا رو خواهی کرد ؟!........

gholam

سلام منگوله جان . می گم شما سه نفر الان اگه يه گروه تروريستی يا نمی دونم يه گروه مسلحانه اگه تشکیل می دادید کار و بارتون خوب می گرفت ها !!!! نه؟؟؟؟!!! تابعد بای

shayan

دکتر های عزيز به نظر شما منگوله شفا پيدا ميکنه؟؟؟ طبش خيلی خيلی بالاست... از دست من کاری ساخته نيست فقط ميتونم دعا کنم...

jirjirak

منگوله جون هنوز داری گريه می کنی برای مدرسه ها؟

nokhodsiah

تو نمی خوای آپديت کنی؟ ميزنمتا!!!!

یلدا دخمر گل

ميگم تو وقتی آپديت کردی يه وقت خبر نديا خوب نيست... بابا تو که دست منو هم از پشت بستی که ... آپديت کن .... آخخخ يادش بخير اتفاقا ما هم سه نفر بوديم ته ديوانگی از اين کارها که گفتی ما هم زياد کرديم

zahra

يه خبر توپ واست دارم.prsianblog تصميم گرفته بهت اضافه کاری بده.خجالت بکش.پاشو بيا آپديت کن....

علیرضا

سلام.بابا من يه مدت طولانی نبودم و حالا که برگشتم ميبينم که هنوز تو هم که اپ نکردی .......کجايی ؟؟؟؟؟؟؟