يکی از اين جوجه رنگيا تازگيا به دستم رسيده بود بسيار باشکوووووووه! ... همچی جيک جيک ميکرد گويی که بلبله داره آواز ميخونه! 09.gif

بهشون در اصطلاح ميگن جوجه ماشينی! از وقتی بچگی کردن تموم شده بود ديگه تابستونا از اونا نميخريدم! يعنی روم نميشد که بخرم! .......

اين يکی رو هم پسر خالم برام آورده بود ... چند روزی بود که داشتمش .. خيلی بِهَم عادت کرده بوديم .. جوجه ی خوب و سر به راهی بود ! البته اول اينطور به نظر ميومد تا اينکه......

روزی از روزها که با هم تو حياط نشسته بوديم و صفا ميکرديم و من مگسای موذی رو ميکشتم متوجه موضوعی شدم ! ... ديدم بی نهايت به مگسا علاقه داره و هر مگسی رو که من سَقَت (؟!) ميکردم با لذت تماااااااام ميبلعيد!

خب من خيلی بهم برخورد! ... من اگه مگس به دستم اشاره بشه دستمو با اسکاج ميسابم اونوقت اين نامرد مگسا رو ميخورد!!! اوقم داشت ميگرفت ديگه! ... با اينحال نزدم تو ذوقش و ننداختمش تو قفسش بلکه هی مگس کشتم و هی دادم بخوره! تا انقد چش در نياره! 11.gif حتی بردمش مگسای خونه زنعموم رو هم دادم خورد!! 11.gif19.gif

بعدش ... بعدش اونوروز من ننداختمش تو قفسش و رفتم تو خونه درو بستم! .... دو ساعتی نيومدم بيرون ! وقتی اومدم ديگه نبود!

ياد نگاههای گربه های نااهل افتادم که چطور با حسرت نگاش ميکردن ... به گمونم کار خودشون بود! .. حالا اونام مگسی شدن! بايد برم يه سگ بيارم بندازم به جونشون ! ....

نتيجه اخلاقی :

۱-وقتی نميتونی با صورت مسئله کنار بيای از هر راهی ميتونی استفاده کنی برای پاک کردنش!

۲-اگه ديدی دوست چندشی داری بی درنگ بِکُشِش!

۳-اين اصل مهميه : هرچيز باب ميل تو نباشه بايد نابود بشه!

۴- من سوگوارم......14.gif

۰۰۰ يه کم متفاوت بود نه؟! 19.gif اينم به خاطر اعتراضات گسترده ی برخی آشنايان بود که ميفرمودن اين دری وريا چيه مينويسی؟! يه چيزی بنويس که مردم چيز ياد بگيرن! 11.gif ولی از اونجايی که من بسيار يک دنده هستم! همچنان دری وری مينويسم ! اما  طوری مينويسم که بشه ازش چهار اصل مهم و حياتی استخراج کرد !05.gif بدين ترتيب هم کار خودمو ميکنم! هم به نظر آشنايان احترام ميذارم 21.gif هم به شما چيز ياد ميدم! 11.gif04.gif

/ 47 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
nima_dingaliga

سلام..خوبی؟..يا حق السکوت بده يا اينکه من ميرم به سازمان حمايت از حيوانات بی سرپرست راپرتت رو ميدم بيان ببرنت!..بابا گناه داشته طفلکی!با هزار اميد و آرزو!..تو فکر کن!..ميخواسته بزرگ بشه٬ازدواج کنه٬تخم بذاره٬جوجه دار بشه...آخــــــــــــــــی!

BEHROOZ

هميشه بالتر از تو وجود دارند

علیرضا

جيک جيک جيک !!! اپديت فرمودم !!لطف بفرماييد !!نقطه سر خط

نيما

سلام، من فکر می کردم شما به هنگام کرديد.کم پيداييد؟!شاید شما هم مسافرت رفتید یا آزمون آزاد داشتید؟! شاد باشيد.

نيما

«بازداشت گسترده دختران در برخي ميادين تهران توسط نيروهاي پليس» سلام، گزارش این خبر را در این آدرس بخونید:http://rouydad.info/news/index.aspx?UID=3122

شومباس

سلام بهت تسليت می گم غم آخرت باشه جيک جيک

mery

چی بگم والا.

نيما

«زنان، مهم ترين تحول جامعه ايرانی» این گزارش را به قلم مسعود بهنود، روزنامه نگار پرآوازه ایرانی، در ادرس زیر بخونید: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/07/040718_la-mb-iranwomen.shtml

bahar

منگوله جونم کجايی عزيز دل خواهر؟ خبری ازت نيست ! نکنه رفتی مسافرت .هرجا هستی خوش و خرم باشی .پنجشنبه يا جمعه يه سر به وبلاگم بزن .عروسيه (هه) شما هم دعوتی دوس جونم ...موچ موچ