سلام ...

والا خيلی زودتر از اينا بايد خدمت ميرسيدم و پز ميدادم بهتون!! چون که من مهندس شدم!!!!

هی به اين سپنتا جونم گفتم بياد واستون بنويسه که من دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبيعی تهران شمال قبول شدمااا .. ولی گوش نميده که ... آخه نه اينکه من الان ديگه مهندس شدم ميخواستم خودمو واسه شما بگيرم اين بود که نميتونستم خودم اينجا بنويسم! تا اينکه هم اکنون از خر شيطون پياده شدم وقتی ديدم سپنتا جونم تحويلم نگرفت!  

آره خلاصه .. اينجورياس ديگه .. چه کنيم!! ما اينيم!!!!

حالا راستيتش اصلا نميدونم اينی که قبول شدم چی چی هست  ... ديروز گيسکی زنگ زده بود تبريک بگه، ميگفت خب ديگه پس از اين به بعد نبايد جلوت آشغال بريزيم زمين!!!!

آقا يک آن من خودمو تصور کردم که با سپورا  محشور شدم!!!! آخه بگو مگه من پاکبانم که اين حرفو به من زدی؟ اين چه حرفی بود به منه مهندس تازه به دوران رسيده ی نااگاه زدی آخه گيسکی جان؟!!

آخی... شما نميدونين من چقد ذوق کردم که ... چقد بچه بازی درآوردم ... از ديروز تا حالا مثه سرخپوستا دور خودم ميچرخم و دستامو بالا پايين ميکنم! آخه ميخوام برم دانشگاااا... اصلا فکرشو ميتونين بکنين... .نگا دانشگاه چه جای خوفيه ... آدم همش يهو بدون اجازه پا ميشه ميره دستشويی و اينا!!!

خب ديگه مسخره بازی بسه ... ميگم که در مورد پست قبلی و انجلينا جولی يه توضيح کوچولو بدم: ببينيد بحث من اصلا سر آنجلينا جولی نبود! بلکه سر همسر براد پيت بود.. حالا ممکن بود همسرش هرکسی باشه که از قضا شانس آنجلينا جولی بود که همسر براد پيت باشه و من بگم که شبيه منه!!!!  

اره .. خلاصه اون رد گم کنی بود، اونجوری گفته بودم که اگه براد پيت اومد اينجا رو خوند فک نکنه حالا چه خبره!!!!