چطورم؟!  بهم مياد؟ ... بذار يه چرخ بزنم!

اومدم برم صبح کله سحر سر درس و مقشم! يهو چشمم افتاد به اين قالب وبلاگم!

جل الخالق!... شنيدين حضرت مريم وقتی چند روزی گرسنگی کشيد خدا واسش غذای بهشتی و اينا فرستاد.... حالا حکايت منه  ديگه داشتم به آخر خط می رسيدم که ....

آخی چقد اين دم کنکوری با اين وضعيت نابهنجار روحيه دادی بهم ... دستت درد نکنهههههههههه ..... آفسايد عزيييييييززززز الهيييی پير شيييييييييی ننهههههه

مرسی... خيلی خيلی مرسی، خيلی زياد تشکر ميکنم خيلی خيلی زياد، در واقع خيلی ممنونم، دستت درد نکنه ... خير از جووونيت ببينی ... به حق  پنش تن عروسی بشی ... الهی که ،*××٪٪)(**،×٪¤¤٫٫  ( حرف بيناموسی نيستا از شدت خوشحالی گريه م گرفته ديگه شما متوجه نميشين چی چی ميگم)

آقا رفتم تو تنظيمات وبلاگ و اونورا يه سرو سامونی بدم ديدم نوشته اين وبلاگ هجويات منگولست!

خداوکيلی تو اين يکسال و اندی که مينويسم هيچ کدومتون توی کامنتدونی به اين مهم اشاره نکرديد و انقدر منو به وجد نياوردين .... تعبير به سزايی بود،  همچين بهم چسبيييييد

الانم رفتم تو وبلاگای ديگه که از اونجا يه دورخيزی بزنم وبلاگمو تماشا کنم ببينم از دور چطوره ... ديدم اسمم اون کله ست ، پينگ شده بود ...

ديگه گفتم حالا که پينگ کردن! بذار واقعا آپ هم بکنم که چوپون دروغگو از آب در نيام ...

۰۰۰ آقا بازم دستت درد نکنه حالا سر فرصت ميام وروره جادو وار مراتب سپاس و قدردانيمو ابراز ميدارم!

۰۰۰ وقتی يه نفر يه کاری واسم انجام ميده هرچی هم تشکر ميکنم راضی نميشم