بوی عيدو ميشنفين؟! شنفتنی نيست؟ پس ميبينين؟ ...نه؟... من آخرشم نفهميدم اين بو رو چيکار ميکنن.. ميخورن ... ميشنفن ... ميبينن ....

هوا خيلی نننننااااززز شده .... من اين هوا رو خيلی دوست دارم .... يه خاطراتی رو برای آدم تداعی ميکنه که دل آدم ضعف ميره ..

پارسال همين موقع ها بود يه چيزايی ميگفتن در مورد عيد نوروز... که قراره نوروز وَر بيوفته و اين حرفا ... از همين جا اعلام ميکنم اگر قرار باشه دولت همچين غلطی بکنه من شديدا معترض ميشم! اگه تا حالا هر کاری کردن دندون رو جيگر گذاشتم و دم نزدم اما تو اين مورد خيلی شاکی ميشم ... دهاااا آخه يعنی چی ... عيد به اين خوبی... آدم هوارتومن عيدی ميگيره و آجيل ميخوره و اينا!! .....

چيه فک کردين الان ميگم عيد سعيد باستانی و چميدونم سنت و اين حرفا بده از بين بره؟ گور بابای سنت! من از هر چيزی که تازگی و طراوت و شادابی رو به ارمغان بياره حمايت ميکنم  به عنوان مثال زاد روز ولادت! وبلاگ منگوله که خب خيلی حادثه ی قشنگی هم بود و پارسال در يکی از همين روزا اتفاق افتاد، ميتونه به عنوان روز ملی مردم ايران هم در نظر گرفته بشه و خيلی هم آدمو سر حال مياره تازه ....  

ولی مثلا يه چيزایی مثل عاشورا ماشورا که به صورت يک رسم و رسوم و سنت در بين مردم ايران در اومده ديگه بايد جمع بشه ... البته اونم جديدا خيلی جالب شده ها ... مثلا من خودم روز عاشورايی يه مرده رو ديدم که علامت رو کولش بود و با علامت های هيئت های ديگه کل مينداخت ... بعد که اين هيئت ها رد ميشدن با همون علامت پيتيکو پيتيکو ميکرد ميرفت سرجاش .... خب اين صحنه خيلی مفرح ذات و ممد حيات بود

اما در کل به نظرم آدم تا زنده است و زندگی ميکنه بهتر از مرگ و نيستی و نابودی حرف نزنه .... مرگ خيلی دردناکه ... آدم عاقل معمولا از مسائل اينچنينی کمتر ياد ميکنه تا روحش کمتر دستخوش افسردگی و نا اميدی بشه ... مگر اينکه مازوخيست باشه

اصلا مگه نميگن امام حسين رفت اونکارا رو کرد! تا اسلام زنده بمونه .. خب پس با اين حساب ملت بايد ماه محرم رو شاد باشن چون باعث برقراريه اسلام عزيز شده !

اصلا همه اينا به کنار مگه خود اماما نفرمايشيدن که مرگ پليست بين دو دنيا و آدمای خوب با مرگ از اين جهندم دنيا خلاص ميشن و به آسايش ميرسن و اين حرفا... پس ديگه انقد تو سر زدن و شيون و واويلا کردن در روز عاشورا بعد از ۱۴۰۰ سال چه معنی ميده؟ امام حسين عليک السلام هم که آدم خوبی بوده حتما بعد از اينکه مرده رفته پيش حوری موريا ديگه

خب چی ميگفتم که به اينجا رسيدم؟  آره حرف از نوروز و اينا شده بود... تازه چارشنبه سوری هم که داره مياد... چقد خوبه ...پارسال من به برادرم گفتم يه دونه از اين بمبا که خيلی صدا ميده بده من بندازم تو کوچه که همه بگن به به چقد اين بمبش گنده بود ما خيلی زهره ترک شديم...

البته کاملا مشهوده که اين عمل من هيچم نشانه ای از ساديسم نداره .. اون مردمی که صدا رو ميشنفن و گوششون درد ميگيره مازوخيست دارن ! خب بگو تو که گوشت درد ميگيره بيخود ميکنی که صدا رو ميشنفی!