سلام  

جمله های زير را با دهن کجی کامل بخوانيد:‌

تعداد دختران بسيار بيشتر از پسران است ....

شش مليون داماد کم داريم ....

پسران ميتوانند چار پنشتا زن بستانند...

،،×××٪×٪)ـ*)*،*،×،٪×٪(+ !!

يعنی که چی؟!! اين مزخرفات چيه فرو ميکنن تو کله ی مردم؟!

من خودم اون روزی با جفت گوشام ديدم تلويزيون ميگفتش که تعداد دختران نه تنها از پسران کمتر نيست بلکه بيشتر هم هست ...

اين ميدونين يعنی چی؟ يعنی هر دختری ميتونه با  هفت هشتای ديگه دست به يکی کنه و يه پسر رو به سزای عملش که همانا پسر بودنه برسونه! خب اونوقت چه جوری ميگن تعداد پسران کمتره فقط خدا عالمه ... تازه با اين حساب تعداد دختران کم هم هست چون ممکنه هفت هشتايی نتونن پسره رو خووب به سزای عملش برسونن! 

 حالا جدا از شوخی خودم ديدم کارشناسه که خيلی چيزا بلت بود اونروزی تو تلويزون ميگفت که تعداد پسرا از دخترا بيشتره .... علت اينکه ميگن داماد کم داريم و از اين حرفا اينه که تعداد پسرايی که ميشه روشون حساب کرد کمتر از دختراست! سطح توقع دخترا با توجه به موقعيت تحصيلی که پسرا خيلی کمتر خودشون رو درگيرش ميکنن و همينطور کااااررر بالا ميره ... در اين صورت تعداد پسرهایی که همطراز و هم سطح دخترای دم بخت باشن هی رفته رفته کاهش پيدا ميکنه ...

توی جامعه ی ما که خودتون بيتر از من ميدونين النکاح السنتی ... يعنی هرکس ازدواج نکنه يا انگ ترشيده بودن بهش ميچسبه يا يه جورايی هزار عيب و مرض روش ميذارن ... به همين دليل سوای اون عده که کلا بيخيال ازدواج ميشن يه عده هم هستن که ميان خودشون رو درگير اين ناهماهنگی فرهنگی و عدم توازن ميکنن و چوبش رو علاوه بر خودشون نسل آينده ايی  که به وجود ميارن، هم ميخورن....

 اين اون روی سکه بود که اکثر آقايون ترجيح ميدن نبيننش! ...از من به شما نصيحت .. دست از اين کاراتون برداريد... همين الان بريد يه وضو بسازيد دو رکعت نماز ميت  بخونين تو اين شبای عزيز از خدا بخواين که به راه راست هدايتتون کنه و بسپارتون به دست دخترای ناز مردم که زودتر روونه ی منزل ابديتون کنند که در آتش جهندم جزغاله بشين و از بار گناهان سنگينتون کاسته بشه!

اين حرفا رو من نگفتمااا.. اصلا به من مربوطی هم نداره .. اونروزی يه دختره که دم بخت بود داشت از در خونمون رد ميشد بعد اينا رو گفت منم گفتم بد نيست منعکسش کنم ... وگرنه که منو چه به اين حرفا من تازه کوچولو هستم و اصلا هم ازدواج نميکنم

۰۰۰ اينم عکس آدم برفيمون ! ... چه نازه  ... به خودتون بخنديددد

۰۰۰ از هادی عزيز هم ممنون که واسم آپلودش کرد.. گفتم حتما بذارمش اينجا آخه بعضيا  فک ميکنن من اين چيزايی که ميگم دروخه!