سلام ...

اومدم بگم کهههههههه اون اتفاق قشنگه افتاد! و يه چيز ديگه هم ميخواستم بگم : من ديگه تا اطلاع ثانوی آپديت نميکنم چون نه وقتش رو دارم () نه حوصله اش رو!

....

۰۰۰ همين الان يک آف ناهنجار از طرف فاميلی رسيد که يه کم خيلی زياد شادی ما را خدشه دار کرد!

خب ديگه فعلا خدافسس ....تااااااااا ببينيم خدا چی ميخواد!