۱-زياد حالم خوش نيست ...اون سرماخوردگيه لعنتی انگار دوباره برگشته!

۲-چقدر خوشالم که اين چند روزه وقتم حسابی پر بوده! آخه خيلی دلم ميخواد همش هی بگم وقت ندارم!

۳- سه تا کاسه بستنی توت فرنگی رو در عرض ۱۵ دقيقه غيب کردم!

۴- چقدر بده آدم شب در!! جای خودش نباشه ... اصلا نميتونه بخوابه

۵-چند روز پيشا يه فيلم ديدم يکی از ديالوگای يارو اين بود : (يه  دختر ديدم مثه پنجه ی آفتاب ... روشو آفتاب و مهتاب نديده .. يه مادر و دخترن صب تا شوم تو خونه قلاغ پر بازی ميکنن).... به عنوان همسر انتخابش کرده بود!

۶- هميشه از شيش بدم ميومده ! ياد شيطان رجيم ميوفتم  حواسم باشه هيچ وقت شيشتا بچه به دنيا نيارم!

۷-چندتا اهنگ مزخرف گوش دادم .... برادرم ميگه اينا آهنگ توهميه!  اسم ميذاره از خودش.... خيلی چندش بود : هی سکسی ليدی ! آی لايک يو..... ( با صداهای مزخرف و خفن!) يادمون باشه همه چيز در حد نرمالش خوبه

۸-رفتم يه مشت کتاب از تو پستو! کشيدم بيرون ... تو يکيش نوشته : ادوارد هفتم پادشاه انگلستان به خاطر عشق به همسرش از سلطنت استعفا داد!!!!  نتيجه ميگيريم ادوارد٬ پادشاه هفتم!  خِنج است!  ميدونستين رعدی آذرخشی به نظم کشيده عشق اين دو کبوتر دلباخته را؟!

          کشـــــور معـــــروف بريتــــــانيا         شهره به زور و زر و آز و ريـــــا

          عرصهء يک عشق همايون شده         زنده ز نو ليلی و مجنون شده

۹-تا حالا اين جمله رو شنيدين: لذت بخشش خيلی بيشتر از انتقامه!... خيلی از اين جمله خوشم مياد اما پاش که ميوفته هميشه انتقام ميگيرم!

۱۰-دوتا کش موی تازه خريدم .. يکيش آبيه يکيش زرد! ... اون زرده گیليلی زياد داره... ميندازم دور دستم و هی تکونش ميدم که صداش در بياد

*** وااااااااااااااااااااای دارم از زور خواب ميميرم . اگه اون معلممون بود ميگفت : ،×٪×٪¤¤¤))*،،×٪¤٪¤٪¤×٪!