ديشب دندونامو با خمير ريش شستم!  حالا دندونام ريش در نياره شانس آوردم! ....

تا يادم نرفته اينو بگم : حتما به سر به اينجا بزنين! عروسيه! 

اگه گفتين امروز صب چی تو انباری يافتم؟  ... اون چتر شکسته هه رو!!! دلم نميخواد بگم که دنبال دفترچه خاطراتم ميگشتم چون شما ميفهمين من دفترچه خاطرات داشتم و اونوقت همش دلتون ميخواد بدونين توش چی نوشتم  ... البته که چيز خاصی نمينوشتم! قُدتر از اين حرفا بودم... اما دلم نميخواست کسی بخونش....

حالا بماند که دفتره رو تو هفتا سولاخ!! قايم ميکردم ... ميدونستم دس هيچ ديارالبشری بهش نميرسه و کسی نميخونش .. اما خودم که ميخوندمش!

حالا داستان اون چتر شکسته هه : يادمه وقتی من و داداشی* بچه بوديم( تقريبا هم سن و ساليم! ).... بابايی واسمون از اين آدمک چتر بازا خريده بود.... انقدر ذوققققق ميکرديييييم که نگوو... داداشی  ميرفت رو بلندی واميساد آدمکه رو از اون بالا ولش ميکرد.. بعدش ادمکش هم با اون چترش خيلی ارام و موقر و متين مثل يه آقا رو زمين فرود ميومد....

 کم کم تصميم گرفتيم ترقی کنيم و خودمون چتربازی کنيم عوض آدمکامون...! به پيشنهاد برادرم قرار شد چتر بابايی رو برداريم و بريم بالای کمد ديواری و از اونجا با چتر بپريم پايين!

و همين کارو کرديم! اول قرار شد اون بپره ... چترو باز کردو با شمارش من پريد.....

چشتون روز بد نبينه... همين که پريد چتره که تحمل وزن اونو نداشت به سمت بالا برگشت و مثل جارو شد!! برادرم مثل گلابی افتاد زمين!!

حالا خوب شد اون پايين رو با بالش و متکا و از اين خرت و پرتا پوشونده بوديم وگرنه که داغووووون ميشد!

* داداشی؟! بدم مياد اينجوری بحرفم .. مثه اين بچه لوسا!  اما از لفظ داداشم هم خيلی بدم مياد! .. قارداشم!؟ ... بخوام بگم برادرم ... هی ميگن انقد کلاس نذار بابا! ... اون بچه لوسه انگار قابل تحمل تر از بقيس!  اون يايی که ميچسبه به اخر اين کلمات مثل مامانی ٬ بابايی و داداشی رو شما يای تحبيب به حساب بياريد!

۰۰۰ راستی امروز چيزی ياد گرفتين؟! ... خب موردی نداره .. الان ياد ميگيريد: الکترونی که بر روی يک مدار مانا ميچرخد تابشی گسيل نميکند. حالت چنين الکترونی مانا توصيف ميشود - داروَگ : قورباغه ی درختی - ارغنون از آثار مهدی اخوان ثالث است - در هذلولی متساوی القطرين خروج از مرکز همواره عددی است ثابت و برابر است با : 2√=e - فسفر به سه شکل آلوتروپی در طبيعت يافت ميشود : سفيد٬ قرمز و سياه!  که آلوتروپ سفيد بر اثر اندکی گرما با کلر به شدت ترکيب ميشود!

۰۰۰ منبع: کتابهای درسی!