خب در راستای اينکه پديده ی دپرس اينروزا شديدا رو بورسه و بازار گرمی داره منگوله تصميم ميگيره مدتی اندکنااااک بره تو حس دپرسی و اين حرفا که بعدا شياطين پيش خودشون فکرای اجق وجق نکنن که‌: حتما لاله ی سرخ چيزی کمتر از شبدر بدبو دارد که نميتواند دپرس شود؟!...

بگذريم... امروز من غذا درست کردم (برای اولين بار) ! وقتی مامانی اومد خونه گفتا: به بههه دختر گلممم شيرينی هم که پختيييی ...گفتم نخييير نه که نپختم! گفتا پس اين بوی چيه؟ ...گفتم بوی غذاست ديگهههه... آخه من توش انواع و اقسام ادويه جات از قبيل دارچين... زنجفيل!... جوزهندی... وانيل و ... استفاده کردم از برای بوی خوششون!

... و اينجا بود که صدای جييييييغ بنفشی گوش فلک رو کر کرد و من بهتر ديدم مدتی آفتابی نشم پس خزيدم تو اين اتاق و به آپديت کردن پناه اوردم! ( آپديت کردن تو چه روز فرخنده ای! يکی از يوم الله ها! .. حداقلش اينه که شما شاهدين من خودمو با اون ننگ عظيم الوده نميکنم! ) حالا نه اينکه ترسيده باشَماااا نهههههه فقط چون خيلی از دست مامانی عصبی بودم نميخواستم چشمم تو چشمش بيوفته!  وااای که اين مامانی چه بی ذوقهههه! حالا خوب شد از اون گرداليا نريختم!

همين الان فميدم اونا خمير ترشه.. يا شايدم خمير مايع ؟ يا مايع خمير؟ نميدونم خلاصه از اونا که باعث پف کردن کيک ميشه! اگه ميريختم که قيمه هه بی شک باد ميکردو من بی شک تر به دار آويخته ميشدم!

از اينام بگذريم.. فک کنم قبلا بهتون گفته بودم که من وقتی دپرسم همش چيزی ميخورم ولی تازگيا کشفيدم من اون موقع ها اصلا دپرس نبودم .. در واقع همش چيزی خوردن ( از نوع هَله هوله) خصلت منه! احساس ميکنم اگه دائما دهنم نجنبه دندونام دراز ميشه!

ولی اين چند روزه واقعا ميخورمااا... دو کيلو وزنم زياد شده! البته اين دو کيلو به جايی بر نميخوره! چون طی اين يکی دو سال اخير انقدر لاغر شدم که هر وقت زنعموم منو ميبينه ميگه : تو به احتمال قوی سرطان داری ... خب اين زن زيادی رُکه و البته بدبين!  

۰۰۰ همين الان متوجه شدم بدبينيه اين زنعمو رو منم تاثير گذاشته! آخه ديشب به ماری ميگم تو خيلی پرخاشگر شدی بهتره بری پيش يه دکتر....

ـبرم پيش دکتر که چی بشه مثلا؟

ـ بری پيش دکتر تا بهت بگه تومور مغزی داری... آخه اون آقاهه تو اون برنامه هه داشت ميگفت!

ـ

خب بسه ديگه دارم خيلی دری وری مينويسم.... واقعا دپرسماااا باورتون ميشه؟ ... زياد ميخورم ... زياد مينويسم ... زيااد .. زياد ... زيااااااااااااادد!