بابايی رفته يه سريه کامل فيلمای فردينو گرفته اورده!  

ای خداااااااااا چه کارايی ميکنه  ... حالا هر شب اسيررمون ميکنه و يکی از اين فيلما رو ميذاره و ميشينه به تماشااا!! چه ذوقی هم ميکنه!   من که کلافه ميشم .. آخه اين فيلمای فردين همشون مثل همند!! تو همشون فردين يه ننه!! داره و کلی هم فقيرن بعدش عاشق يه دختره ميشه که عموی اين دختره به يه کلکی بابای فردين از آب در مياد!

اين مردا بعضی وقتا چقدرررررر مثه بچه ها رفتار ميکنن!! راست ميگن که مرد اگه هوااااار سالشم بشه بازم عين بچه دوسالست!!!

مامانی تعريف ميکنه وقتی رفته بودن مکه اين بابايی تا چششو دور ميديده ميدوئده ميرفته بازار آچار ميخريده می آورده!!

نميدونم چرا علاقه ی خاصی به اين آچار و دِلِر و اين خرت و پرتا داره! يه جعبه ابزاار خريده اين هواااااااااا!  اما بازم تا ازش غافل بشی ميره يه عالمه ديگه ميخ و کلنگ و هونگ و اينا ميخره مياره يه جا قايم ميکنه!!! تمام پيچ و مهره های خونه رو باز ميکنه ميبنده باز ميکنه ميبنده!  به نظرم بايد از اول در انتخاب شغلش دقت ميکرد و ميرفت لوله کش ميشد و من شرط ميبندم که در اين صورت شديدا به کارش عشق ميورزيد!  

 بايد هميشه مراقبشون بود .. مثلا تشخيص نميدن که وقتی برف مياااد نبايد دمپايی پاشون کنن و برن تو حياط به مدت زياد بمونن چون که انگشتاشون آلاسکا ميشه و  يخ ميزنه ميافته!!! حالا تازه بهشون ميگی انکار هم ميکنن! : نخيييررر يه مرد که انقدر زود يخ نميکنه!

ولی من يواش اينجا مينويسم که ديدم انگشتاش قرمز شده بود از فرط سرما  و هی تکونشون ميداد که گرم بشن!

مامانی هميشه اخماشو جمع ميکنه ... ولی من ميميرم از خنده! اصلا اگه يه جذابيتی هم بلانسبت مردا داشته باشن همين اخلاقاشونه!

۰۰۰ ديدين تو اخبار اعلام کرد يکی از اين کشورا يه مهد ساخته واسه آقايون؟! که وقتی خانوما ميرن خريد آقاهاشونو ببرن بذارن اونجا!  که بازی و تفريح کنن تا خانوما برگردن!